Pracownia Systemów Baz Danych

Tytuł/stopień, nazwisko i imię, stanowisko

  • dr hab. Mazur Zygmunt, prof. nadzw.
  • dr inż. Frączkowski Kazimierz, st. wykładowca
  • dr inż. Liber Arkadiusz, adiunkt
  • mgr Mazur Hanna, st. wykładowca
  • dr inż. Mendyk-Krajewska Teresa, adiunkt
  • dr inż. Staszak Zbigniew, adiunkt
  • dr inż. Wilczek Artur, adiunkt