Tematyka badań i oferta dla biznesu

Prace naukowo-badawcze, prowadzone w Katedrze Inżynierii Oprogramowania, obejmują szeroki zakres działań z zakresu informatyki – począwszy od podstaw teoretycznych po praktyczne zastosowania technik informatycznych. W szczególności są to następujące zagadnienia:

 • inżynieria oprogramowania,
 • danologia (data science),
 • modelowanie, analiza i projektowanie systemów oprogramowania,
 • bazy danych i hurtownie danych,
 • zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi,
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Projekty badawcze i współpraca z biznesem/przemysłem:
1. „Data Science in Software Engineering”:

 • Partnerzy: Katedra Inżynierii Oprogramowania (K7/W8) Politechniki Wrocławskiej i Capgemini:

 • Uczestnicy:
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. PWr
  • mgr inż. Marek Majchrzak
  • mgr inż. Marcin Stachowiak
 • Publikacje
 • Platforma Open Source do pomiarów oprogramowania i modelowania predykcyjnego w inżynierii oprogramowania DePress. Więcej informacji w artykule.

2. Współpraca z Volvo Group IT w zakresie predykcji defektów oprogramowania, związanej z tym redukcji kosztów oraz metodyki zapewnienia jakości oprogramowania (wewn. projekt Volvo)

 • Uczestnicy:
  • dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. PWr
  • mgr inż. Jarosław Hryszko
 • Publikacje

3. Współpraca z CodeFusion w zakresie zwinnego eksperymentowania w środowisku przemysłowym (CTDD, CDP)

 • Uczestnicy:
  • dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. PWr
  • mgr inż. Marcin Kawalerowicz
 • Publikacje

4. Współpraca z code quest sp. z o.o.. w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w statycznej analizie jakości oprogramowania

 • Planowani uczestnicy:
  • dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. PWr
  • mgr inż. Tomasz Lewowski
 • Grant POIR.01.01.01-00-0792/16