Aktualności


Zapraszamy na Seminarium Katedry IO i Sekcji Inżynierii Oprogramowania KI PAN w dniu 13 marca 2019 roku.

Seminarium poprowadzi Pan Dr Ludwik Kuźniarz, który po zakończeniu pracy na szwedzkim uniwersytecie przedstawi wykład na temat: Szwedzka teoria dyplomowania – co to jest i jak to działa. Seminarium obędzie się w sali 227, budynku B-4, o godzinie 15:15 (Uwaga: następuje zmiana godziny seminarium!). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na witrynie seminarium.


Zapraszamy na Seminarium Katedry IO i Sekcji Inżynierii Oprogramowania KI PAN w dniu 30 stycznia 2019 roku.

Seminarium poprowadzą Pani dr inż. Adrianna Kozierkiewicz oraz Pan dr inż. Marcin Pietranik. Tematem wystąpienia będzie: Ogólny model zarządzania i przetwarzania ontologii.  Seminarium obędzie się w sali 228, budynku B-4, o godzinie 13:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Zapraszamy na Seminarium Katedry IO i Sekcji Inżynierii Oprogramowania KI PAN w dniu 9 stycznia 2019 roku.

Seminarium poprowadzi Pani mgr inż. Sylwia Kopczyńska z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Tematem wystąpienia będzie: Pozyskiwanie wymagań pozafunkcjonalnych wspomagane szablonami.  Seminarium obędzie się w sali 228, budynku B-4, o godzinie 13:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Zaproszenie na bezpłatny warsztat z C#

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie z C# w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota) w godz. 9-16, Politechnika Wrocławska, bud. D-2, lab. 127b.
Tytuł: OD CHAOSU DO SOLIDa – REFAKTORYZACJA OPROGRAMOWANIA W PRAKTYCE (w JĘZYKU C#)
Organizator: Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Zapisy: Paweł Klimczyk, email: pawel@klimczyk.pl
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie ankiety.


XXXV Konkurs Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Do 10 października 2018 r. można nadsyłać prace na
XXXV Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

W konkursie mogą brać udział absolwenci wyższych uczelni w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i zostały obronione w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Organizatorem konkursu jest
Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego pti.wroc.pl.

Zapraszamy do zgłaszania prac poprzez stronę kpm.pti.org.pl.


XXXIV Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Do 10 października 2017 r. można nadsyłać prace na
XXXIV Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

W konkursie mogą brać udział nie tylko dyplomanci kierunków informatycznych, lecz także innych kierunków studiów, którzy w pracach dyplomowych stosowali zaawansowane metody informatyki. Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konkursu http://pti.wroc.pl/html/konkurs.xml .


Umowa z Capgemini

27 kwietnia 2017 roku w siedzibie firmy Capgemini została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską, Wydziałem i Capgemini. Władze Politechniki Wrocławskiej reprezentował Prorektor ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, Wydział – Dziekan dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr, Prodziekan ds. Ogólnych – dr hab. inż. Kazimierz Choroś, prof. PWr oraz prof. dr hab. inż. Lech Madeyski, pod którego kierownictwem będą prowadzone wspólne działania z Capgemini. Firmę reprezentował jej Dyrektor – Pan Piotr Poprawski. Projekt pt. ”Data Science in Software Engineering”, będzie finansowany w całości przez Capgemini.


Nowe władze Dolnośląskiego Oddziału PTI

8 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu wybrano nowe władze Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego:

Lech Madeyski – prezes Zarządu
Zbigniew Huzar – wiceprezes
Zygmunt Mazur – wiceprezes
Hanna Mazur – sekretarz
Urszula Staszak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
Iwona Dubielewicz – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Oddziału

Wszystkim osobom wybranym do nowych władz serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy na stronę http://www.pti.wroc.pl.

Zainteresowanych wstąpieniem do PTI zapraszamy na stronę  http://pti.wroc.pl/html/wstap_do_pti.xml i skontaktowanie się z Hanną Mazur.


Seminarium Katedry IO i Sekcji Inżynierii Oprogramowania KI PAN

W dniu 5 kwietnia 2017dr inż. Maciej Malawski wygłosił wykład: Zastosowanie chmur obliczeniowych dla aplikacji naukowych. Bardzo dziękujemy Prelegentowi za wygłoszenie wykładu.

Zapraszamy na kolejne spotkania, których harmonogram można znaleźć na stronie Seminaria.


Wydanie specjalne Information and Software Technology (Elsevier)

Zapraszamy do przygotowania artykułu dla specjalnego wydania Information and Software Technology (Elsevier, Impact Factor: 1.569, 5-Year Impact Factor: 2.016) poświęconego tematyce Enhancing Credibility of Empirical Software Engineering. Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Seminarium Katedry IO i Sekcji Inżynierii Oprogramowania KI PAN

W dniu 1 marca 2017mgr inż. Przemysław Plecka wygłosił wykład: Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP. Bardzo dziękujemy Prelegentowi za wygłoszenie wykładu.


Odszedł od nas dr inż. Janusz Ratajczak

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 17 stycznia 2017 roku odszedł od nas dr inż. Janusz Ratajczak, wspaniały wykładowca, długoletni pracownik Wydziału Informatyki i Zarządzania, wychowawca wielu pokoleń studentów. Zawsze będziemy pamiętać Go jako uczynnego kolegę i bardzo dobrego dydaktyka.


Seminarium Katedry IO i Sekcji Inżynierii Oprogramowania KI PAN

W dniu 21 grudnia 2016, dr inż. Piotr Zabawa wygłosił wykład: Paradygmat metamodelowania sterowanego kontekstem (CDMM-P). Bardzo dziękujemy Panu Doktorowi za wygłoszenie wykładu.


Seminarium Katedry IO i Sekcji Inżynierii Oprogramowania KI PAN

W dniu 30 listopada 2016, dr hab. inż. Piotr Kosiuczenko, prof. nadzw., wygłosił wykład: Specyfikacje kontraktowe jako przedmiot badań. Prezentacja, za którą bardzo dziękujemy Panu Profesorowi, wywołała liczne pytania i ożywioną dyskusję.


Seminarium Katedry IO i Sekcji Inżynierii Oprogramowania KI PAN

W dniu 9 listopada 2016dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. nadzw., wygłosił wykład: Behavioral Program Synthesis with Genetic Programming. Bardzo dziękujemy Panu Profesorowi za wygłoszenie wykładu.


Inauguracyjne Seminarium Katedry IO i Sekcji Inżynierii Oprogramowania KI PAN

W dniu 2 listopada 2016 roku odbyło się Seminarium Katedry Inżynierii Oprogramowania (K7/W8) Politechniki Wrocławskiej i Sekcji Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk inaugurujące cykl seminariów w nowym roku akademickim. Naszym gościem był dr hab. inż. Tadeusz Gospodarek, prof. nadzw., który wygłosił wykład na temat Od koncepcji niematematycznych zarządzania do formalnych reprezentacji informacyjnych w systemach ERP. Mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo interesującej prezentacji, za którą Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy.

Seminarium 2016.11.02


Wykład Lecha Madeyskiego w PAN

Na zaproszenie Prof. Romana Słowińskiego, przewodniczącego Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, w dniu 12 października 2016 roku na posiedzeniu KI PAN w Warszawie, Lech Madeyski wygłosił wykład zatytułowany Badania Empiryczne w Inżynierii Oprogramowania – Doniesienia z Frontu (ang. Empirical Software Engineering Research from the Trenches).


Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2017 uzyskała patronat KI PAN

Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk, na posiedzeniu w Warszawie, w dniu 12 października 2016 roku, przyznał swój patronat Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania 2017 (KKIO Software Engineering Conference 2017).


Krzyże Zasługi w naszej Katedrze

Bardzo miło nam poinformować, że z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Informatycznego za zasługi w promowaniu idei społeczeństwa informacyjnego oraz za działalność naukową Prezydent RP nadał Srebrny Krzyż Zasługi członkom PTI, między innymi, Hannie Mazur i Lechowi Madeyskiemu, pracownikom Katedry Inżynierii Oprogramowania Politechniki Wrocławskiej.

Uroczyste wręczenie odznaczeń przez wicewojewodę Artura Standowicza odbyło się 30 września 2016 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Relacje z uroczystości można znaleźć witrynach  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz witrynie PTI.

Informacje o odznaczeniach są opublikowane w Monitorze Polskim z 15.07.2016, poz. 672 na str. 4.

Wyróżnionym gratulujemy!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


logo_pti_dolnoslaski

Badanie ankietowe stanu realizacji projektów informacyjnych

Polskie Towarzystwo Informatyczne pod patronatem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia Project Management Polska (International Project Management Association – IPMA Polska) oraz Project Management Instutite Wrocław Branch zaprasza do badania dotyczącego stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce z lat 2014-2017.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

Wyniki będą dostępne w internetowym systemie badawczym dla osób, które przyczynią się do pozyskania reprezentatywnych informacji.


kkio_logo

Zakończyła się konferencja KKIO

W dniach 15-17 września 2016 roku, we Wrocławiu, odbywała się XVIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO). Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wspólne spotkanie. Więcej informacji o Konferencji można znaleźć na witrynie Konferencji.