Koła naukowe

Inżynieria Oprogramowania SEnS (Software Engineering Society)

Międzywydziałowe Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania SEnS gromadzi praktyków, chcących tworzyć oprogramowanie według najwyższych standardów. W ramach koła organizowane są imprezy, których celem jest podnoszenie własnych umiejętności poprzez dobrą zabawę, takie jak hackathon czy coding dojo, a także regularne spotkania z przedstawicielami przemysłu IT w celu wymiany doświadczeń.

Opiekun: dr inż. Wojciech Thomas

Witryna Koła

Koło Naukowe „Progressive”

Koło wchodzi w dziesiąty rok swojej działalności. W tym czasie dziesiątki studentów uzupełniały w nim swoją wiedzę oraz umiejętności Zarządzania Projektami IT. Wielu z nich zdobyło cenione na globalnym rynku certyfikaty PRINCE2, poznało narzędzia i techniki stanowienia oraz budowy zespołów projektowych, komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Formułą pracy są warsztaty, seminaria, wyjazdy integracyjne oraz realizacja własnych projektów, które zostały wyróżnione lub nagrodzone, m.in. w ramach programów UE. Znaczna cześć członków koła „Progresive” pełni dziś rolę PM w najważniejszych projektach IT w kraju lub prowadzi – z satysfakcją – własne firmy.

Opiekun: dr inż. Kazimierz Frączkowski P2P

Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

Cele działalności koła:

 • popularyzacja zagadnień modelowania niezawodności systemów technicznych,
 • popularyzacja zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • organizowanie seminariów zaznajamiających uczestników ze współczesnymi modelami, metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w badaniach niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • opracowywanie artykułów naukowych i referatów konferencyjnych i ich wygłaszania na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • umożliwienie nawiązania kontaktów ze stowarzyszeniami z branży informatycznej,
 • nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wspieranie inicjatyw studiowania na uczelniach zagranicznych,
 • wspieranie inicjatyw szkoleń popularno-naukowych z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Opiekun: dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. nadzw. PWr

Witryna Koła

PIAST.NET

Koło skupia entuzjastów technologii .NET i współpracuje bezpośrednio z firmą Microsoft. Wśród wielu aktywności koła można wymienić szkolenia, kursy i warsztaty z najnowszych technologii, organizowane przy współpracy z największymi firmami branży IT, jak również udział w konkursach programistycznych oraz organizacja konferencji informatycznych.

W roku akademickim 2016/17 przewiduje się organizację następujących wydarzeń:

 1. Hackathon na terenie Wrocławia.
 2. Kurs C# dla średniozaawansowanych.
 3. Kurs T-SQL dla średniozaawansowanych.
 4. Warsztaty metodyki Scrum.
 5. Warsztaty z tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Xamarin.

Opiekun: dr inż. Bogumiła Hnatkowska
Przewodniczący koła (2016/17): Marceli Grabowski

Witryna Koła