Informacje o Katedrze

Katedra Inżynierii Oprogramowania (K7) jest częścią Wydziału Informatyki i Zarządzania (W8) Politechniki Wrocławskiej. Powstała 20 lipca 2016 r. Kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. PWr.

Jednostka zatrudnia 5 pracowników samodzielnych, w tym 1 osoba z tytułem profesora, 9 adiunktów, 2 asystentów, 10 pracowników dydaktycznych, w tym 4 docentów oraz 6 starszych wykładowców. Pracownicy współpracują w ramach trzech pracowni. Lista pracowni i pracowników do nich należących dostępna jest w dziale Pracownicy.

Do zadań pracowników Katedry należy prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej.

Pracownicy jednostki odpowiedzialni są za organizację zajęć na kierunku Informatyka na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (więcej informacji w dziale Dydaktyka).

W ramach działalności Katedry prowadzone są także studia podyplomowe na kierunkach: Administrowanie Sieciami Komputerowymi, Analiza Biznesowa, Technologie Internetowe oraz Zarządzanie Projektami (więcej informacji o studiach dostępnych jest tutaj).

Pracownicy Katedry są opiekunami studenckich kół naukowych: Inżynieria Oprogramowania SEnSKoło Naukowe „Progressive”Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych, PIAST.NET (więcej informacji o kołach dostępnych jest tutaj).

Kadra Katedry Inżynierii Oprogramowania bierze również udział w promocji nauki, organizując i prowadząc wykłady oraz pokazy, np. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.