Studia podyplomowe

Administrowanie Sieciami Komputerowymi

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi. Prowadzone kursy obejmują teoretyczne zagadnienia, dotyczące architektury, technologii i bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz dają praktyczne umiejętności w zakresie administrowania sieciami o różnych systemach operacyjnych, takich jak Windows, Linux/Unix oraz serwerami aplikacji, baz danych, www, poczty elektronicznej. Studia kończą się przygotowaniem pracy, której temat powinien być związany z aktualnym zatrudnieniem i zainteresowaniami słuchaczy.

Adresatami studiów są osoby, które przygotowują się do samodzielnego administrowania sieciami komputerowymi oraz osoby, które pełnią funkcję administratora sieci komputerowej i chciałyby zdobyć gruntowną, aktualną wiedzę w zakresie budowy, działania i eksploatacji sieci komputerowych. Od słuchaczy wymagana jest podstawowa wiedza informatyczna i praktyczne doświadczenie w pracy z komputerem. Wskazana jest znajomość podstaw programowania komputerów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie studium

Analiza Biznesowa

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych w wykonywaniu zadań z zakresu analizy biznesowej. Studia mają wykształcić podstawowe umiejętności w najczęściej obecnie wykorzystywanych obszarach pracy analityka biznesowego oraz przekazanie wiedzy z zakresu – rekomendowanych przez International Institute of Business Analysis – praktyk analitycznych, opisanych w Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) 2.0. Materiał omawiany podczas zajęć będzie prezentowany w kontekście idei architektury biznesowej, dzięki czemu omawiane techniki będą osadzone w jednym, spójnym kontekście. Pozwoli to słuchaczom na zrozumienie zależności łączących artefakty, opisujące różne poziomy funkcjonowania organizacji (strategia, model biznesowy, IT) i późniejsze stosowanie poznanych technik w sposób ułatwiający ich rozszerzanie na nowe obszary. Integralnym celem studiów jest częściowe przygotowanie uczestników do egzaminów IIBA CCBATM, CBAPTM oraz OMG Certified Expert in BPM 2™.

Studia są adresowane do osób, które chcą zdobyć gruntowną i aktualną wiedzę z zakresu analizy biznesowej i które, w ramach swoich obowiązków służbowych, wykorzystują szeroko pojęte kompetencje analityka biznesowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie studium

Technologie Internetowe

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczowi teoretycznej i praktycznej wiedzy, umożliwiającej wykonywanie pracy:
– projektanta i programisty WWW,
– projektanta i programisty aplikacji webowych,
– administratora serwisu WWW,
– administratora internetowych portali informacyjnych.
Absolwent uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą technologii internetowych, stosowanych narzędzi i języków oraz projektowania i programowania aplikacji webowych z dostępem do baz danych z elementami multimedialnymi. Program obejmuje 272 godzin zajęć, rozłożonych na II semestry. W pierwszym semestrze zajęcia dotyczą podstaw technologii obiektowych, baz danych i ich wykorzystania w aplikacjach webowych, języka Java, konstrukcji witryn WWW oraz technik multimedialnych. W drugim semestrze zajęcia dotyczą programowania WWW z wykorzystaniem bibliotek JavaScript i HTML5 API, projektowania i programowania aplikacji webowych w środowisku .NET, budowy portali internetowych oraz bezpieczeństwa sieci, serwerów, serwisów i aplikacji webowych.

Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom wyższej uczelni oraz pracujących w firmach, wymagających stosowania nowoczesnych technik komputerowych w codziennej pracy, zarządzaniu i promocji. Od słuchaczy wymagana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość podstaw programowania w dowolnym języku algorytmicznym. Idealni kandydaci to osoby posiadające umiejętność programowania na poziomie studiów inżynierskich, ekonomicznych lub równoważnych i zamierzające uzupełnić swoją wiedzę o elementy informatyki z dziedziny nowoczesnych technologii internetowych. Studia wyróżniają się dużą liczbą zajęć laboratoryjnych, podczas których słuchacze mają możliwość praktycznego sprawdzenia nabytej wiedzy.

Więcej informacji można znaleźć na witrynie CKU oraz stronie studium.

Zarządzanie Projektami

Celem studiów jest rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami, inspiracja do systemowego zarządzania projektami oraz programami, podniesienie konkurencyjności kadry oraz przedsiębiorstw, poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego prowadzenia projektów. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne absolwentów studiów podyplomowych oraz umożliwienie im (opcjonalnie) formalnego potwierdzenia kompetencji międzynarodowym certyfikatem International Project Management Association.

Studia przeznaczone są dla pracowników firm i instytucji, którzy prowadzą projekty, są liderami lub członkami zespołów projektowych, pełnią w projektach role wsparcia lub nadzorują projekty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie studium