Czasopisma i konferencje

Czasopisma wydawane przy współudziale pracowników Katedry Inżynierii Oprogramowania:

  • e-Informatica Software Engineering Journal
    Tematyka czasopisma obejmuje następujące zagadnienia: metodologia, praktyka, architektura, technologia i narzędzia wykorzystywane w całym cyklu tworzenia i życia oprogramowania. Szczególny nacisk kładziony jest na ocenę empiryczną. Czasopismo publikowane jest w wersji papierowej i elektronicznej. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez Katedrę Inżynierii Oprogramowania (obecnie i w przeszłości):

  • Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO)
    Konferencja poświęcona szeroko rozumianym zagadnieniom inżynierii oprogramowania i obejmująca aspekty naukowe, praktyki biznesowej oraz edukacji w dziedzinie inżynierii oprogramowania. Informacje o bieżącej edycji konferencji można znaleźć tutaj
  • Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)
    Konferencja poświęcona tytułowym systemom czasu rzeczywistego. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: metody formalne opisu, projektowanie, testowanie, inżynieria oprogramowania systemów czasu rzeczywistego, systemy wbudowane, metody sztucznej inteligencji oraz zastosowania systemów czasu rzeczywistego. Informacje o bieżącej edycji konferencji można znaleźć tutaj

 

Repozytorium publikacji.