Historia

Katedra Inżynierii Oprogramowania (W8/K7) powstała na mocy Zarządzenia Wewnętrznego Rektora nr 100/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Weszło ono w życie 1 września 2016 r. i wtedy też  oficjalnie Katedra rozpoczęła działalność.

Pracownikami Katedry Inżynierii Oprogramowania (W8/K7) została część pracowników Katedry Informatyki (W8/K3).

Katedra Informatyki (W8/K3) rozpoczęła działalność 1 grudnia 2014 r. Jej pracownikami została część pracowników rozwiązanego Instytutu Informatyki (I-32). Pozostali pracownicy Instytutu Informatyki (I-32) zasilili szeregi Katedry Systemów Informatycznych (W8/K1) oraz Katedry Inteligencji Obliczeniowej (W8/K2).

Instytut Informatyki (I-32) został powołany 1 września 2008 r. i powstał z połączenia Instytutu Informatyki Technicznej (I-17) oraz Instytutu Informatyki Stosowanej (I-31).

Instytut Informatyki Technicznej (I-17) powstał w 1982 r. jako Instytut Sterowania i Techniki Systemów. W grudniu 2004 r. zmienił nazwę na Instytut Informatyki Technicznej.

Instytut Informatyki Stosowanej (I-31) powstał 1 grudnia 2004 r. z połączenia Wydziałowego Zakładu Informatyki (WZI)  oraz Wydziałowego Zakładu Systemów Informacyjnych (WZSI).

Wydziałowy Zakład Informatyki (WZI) wywodzi się z Centrum Informatycznego Politechniki Wrocławskiej, które w 1996 r. w wyniku reorganizacji zostało podzielone na: Wydziałowy Zakład Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania oraz Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS). Centrum Informatyczne Politechniki Wrocławskiej, jako jednostka Politechniki Wrocławskiej, funkcjonowało od 1971 roku, chociaż nazwa ta pojawiła się dopiero w 1992 r. Wcześniej był to Ośrodek Obliczeń Numerycznych – od 1971 roku, Centrum Obliczeniowe – od 1973 roku, Centrum Informatyczne – od 1992 roku.

Centrum Obliczeniowe było pierwszą jednostką uczelnianą świadczącą usługi obliczeniowe dla pracowników Politechniki Wrocławskiej. Po dołączeniu w 1977 roku grupy pracowników dydaktycznych, kierowanych przez docenta Tadeusza Huskowskiego z Instytutu Matematyki, oraz w 1978 roku kolejnej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych, kierowanych przez profesora Jerzego Bromirskiego z Instytutu Cybernetyki, Centrum Obliczeniowe stało się międzywydziałową jednostką naukowo-dydaktyczną i usługową. Warto przypomnieć rolę profesora Bromirskiego jako głównego konstruktora pierwszych maszyn cyfrowych serii Odra, produkowanych przez nie istniejące już Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Elwro, oraz wychowawcy pierwszego pokolenia informatyków. W 1963 roku był organizatorem drugiej w Polsce – kilka miesięcy po Politechnice Warszawskiej – Katedry Konstrukcji Maszyn Cyfrowych. Pełniąc w latach 1978-1981 funkcję dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania powołał specjalność inżynierii oprogramowania. Wypromował 33 doktorów, spośród których aż 20 pracowało na Uczelni, a w obecnej Katedrze Inżynierii Oprogramowania pracują jeszcze trzy takie osoby.

Wydziałowy Zakład Systemów Informacyjnych (WZSI) wywodzi się z Zakładu Systemów Informacyjnych, który powołany został w Bibliotece Głównej i OINT dnia 1 stycznia 1972 r. przez Rektora Politechniki Wrocławskiej z inicjatywy ówczesnego dyrektora BG i OINT dra inż. Czesława Daniłowicza, również wychowanka profesora Bromirskiego. Podstawowym zadaniem Zakładu było projektowanie i wdrażanie systemu automatycznego przetwarzania informacji naukowej (APIN).

Kierownikiem Katedry Inżynierii Oprogramowania jest dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. nadzw. PWr. Lech Madeyski jest również współedytorem międzynarodowego czasopisma naukowego e-Informatica Software Engineering Journal oraz przewodniczącym Sekcji Inżynierii Oprogramowania, Komitetu Informatyki, Polskiej Akademii Nauk (w kadencji 2016-2019).

Kierownikiem Katedry Informatyki (W8/K3), od momentu jej powstania do 1 września 2016, był prof. dr hab. Zbigniew Huzar. Wcześniej sprawował on funkcję dyrektora Instytutu Informatyki (I-32) – w latach 2008-2014, Instytutu Informatyki Stosowanej (I-31) – w latach 2004-2008, czyli przez cały okres istnienia instytutów. Kierował też Wydziałowym Zakładem Informatyki  (1996-2004), Centrum Informatycznym (1992-1996), Centrum Obliczeniowym (1983-1992). W latach 1971-1983 kierownikiem Centrum Obliczeniowego; wcześniej Ośrodka Obliczeń Numerycznych był doc. dr Jerzy Battek.