Pracownicy

 

lech02

p.o. Kierownik Katedry

dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. nadzw. PWr.

Pasjonat inżynierii oprogramowania i data science, zwinnych metodyk i praktyk wytwarzania oprogramowania, jakości oprogramowania i związanych z nim testów. Zaangażowany we współpracę z biznesem, doktorantami oraz renomowanymi naukowcami, konferencjami i czasopismami z inżynierii oprogramowania na świecie. Wizytujący naukowiec w Keele University i Brunel University London oraz wizytujący profesor w Blekinge University of Technology. Przewodniczący Sekcji Inżynierii Oprogramowania, Komitetu Informatyki, Polskiej Akademii Nauk.

www linkedin twitter

Zastępca Kierownika Katedry

dr inż. Bogumiła Hnatkowska

Specjalista w zakresie wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem modeli oraz projektowania systemów informatycznych.www linkedin

 dr inż. Krzysztof Chudzik

Specjalista z zakresu systemów sieciowych i sieci komputerowych. Prowadzi zajęcia z administrowania systemami sieciowymi, zarządzania sieciami komputerowymi, architektury systemów komputerowych oraz podstaw elektroniki.

dr inż. Iwona Dubielewicz

Iwona Dubielewicz uzyskała tytuł magistra i stopień doktora informatyki w Politechnice Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe są związane z metodologiami budowy oprogramowania oraz jakością systemów i procesów oprogramowania. W okresie 1994- 2010 roku współuczestniczyła w opracowywaniu kilku polskich standardów dot. wytwarzania oraz jakości oprogramowania.
Aktualnie prowadzone prace są związane z :
-zarządzaniem projektami informatycznymi (metodyki zwinne i tradycyjne);
-wytwarzaniem oprogramowania z wykorzystaniem modeli;
-inżynierią wymagań i jej wykorzystaniem do wymiarowania projektów informatycznych.

  dr inż. Kazimierz Frączkowski

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując między innymi w takich firmach jak ORACLE Polska, Prokom Software S.A, Asseco Poland S.A. oraz w CSIOZ MZ w Warszawie. W latach (2009-2013) Krajowy Koordynatorem Regionalnych Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia oraz PM projektu e-Recepta z ramienia CSIOZ MZ w ramach programu P1 i P2. Prowadzone badania naukowe dotyczą technologii informacyjnych w obszarze bioinżynierii, telemedycyny, e-zdrowia, m-zdrowia. Zainicjował Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami na PW i kierował nimi przez XXIV edycje. PM bądź członek zespołu wielu projektów naukowo-badawczych takich jak CareWell, TRANSFoRm, Right, P1, P2, e-Zdrowie i inne finansowane ze środków UE. Opublikował ponad 160 prac w krajowych i zagranicznych czasopismach, materiałach konferencyjnych z zakresu biosystemów, inżynierii oprogramowania oraz zarządzania projektami. Rzeczoznawca PTI, członek Stowarzyszenia Project Management Polska (certyfikowany Project Manager PRINCE2 Practitioner, ITIL Fundation) laureat pierwszej nagrody i wyróżnienia w kategorii „Project Master” przyznawane przez IPMA.

www

dr inż. Zbigniew Fryźlewicz

Specjalista w zakresie wytwarzania oprogramowania opartego o paradygmat SOA. Spacjalista w zakresie wytwarzania oprogramowania na platformie chmurowej Azure. Autor książek z zakresu programowania aplikacji webowych, w tym pracujących w chmurze.

mgr inż. Dariusz Gall
  dr inż. Jacek Gruber

Specjalista w zakresie języków i środowisk do projektowania i wytwarzania systemów webowych oraz bezpieczeństwa systemów webowych i mobilnych. Specjalista w zakresie zastosowań metod statystyki i sztucznej inteligencji w wybranych dziedzinach naukowych i technicznych.

linkedin

prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar
dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. nadzw. PWr.

www

  dr inż. Michał Kędziora

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa IT (CISSP, EnCE, CEH, CompTIA Security+) oraz Informatyki Kryminalistycznej z wieloletnim doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym. Zainteresowania naukowe obejmują bezpieczeństwo komputerowe oraz kryptografię.

www linkedin

dr inż. Dariusz Konieczny

Podstawy programowania, algorytmika, algorytmy równoległe.

dr inż. Arkadiusz Liber

Zawodowo zajmuje się między innymi badaniami naukowymi w zakresie teoretycznej i stosowanej kryptografii, ukrywania informacji i steganografii, inżynierii bezpieczeństwa, anonimizacji danych, fizyki i informatyki kwantowej, badaniami zjawisk zachodzących na Słońcu, inteligentnymi systemami transportu, niezawodnością oprogramowania oraz prawem autorskim. Od wielu lat jest ekspertem z zakresu kryminalistyki informatycznej.

www linkedin

  dr inż. Aleksander Mariański

Specjalista w zakresie projektowania, programowania i publikacji serwisów internetowych oraz teorii decyzji ze szczególnym uwzględnieniem analitycznego procesu hierarchicznego.

dr hab. inż. Janusz Martan, prof. nadzw. PWr.
dr hab. Zygmunt Mazur, prof. nadzw. PWr.

Projektowanie systemów informatycznych i baz danych, systemy wyszukiwania informacji, ocena jakości kształcenia i systemy certyfikacji.

mgr Hanna Mazur

Bazy danych i systemy informatyczne (projektowanie i implementacja), zarządzanie projektami, zespołowe przedsięwzięcia informatyczne.

dr inż. Teresa Mendyk-Krajewska

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa danych i usług w systemach teleinformatycznych.

mgr inż. Natalia Piórkowska
  dr inż. Zdzisław Spławski

1. Teoretyczne podstawy informatyki, zwłaszcza teoretyczne podstawy języków programowania:
a) teoria typów,
b) rachunek lambda z typami (szczególnie typy indukcyjne i koindukcyjne)
c) izomorfizm Curry’ego-Howarda, czyli odpowiedniości
– formuła = typ = specyfikacja
– dowód = term = program
2. Programowanie funkcyjne i współbieżne.

  mgr Urszula Staszak

Zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania z wykorzystaniem języka Java oraz projektowaniem systemów informatycznych.

  dr inż. Zbigniew Staszak

Zajmuje się ogólnie pojętą tematyką baz danych oraz, współpracując z Wydziałem Chemii Politechniki Wrocławskiej,  dziedziną spektroskopii elektronowej związaną z cyfrową analizą widm elektronowych.

  dr inż. Michał Szczepanik

Specjalista w zakresie systemów mobilnych, bezpieczeństwa systemów IT oraz biometrii.

linkedin

  dr inż. Zbigniew Szpunar

Specjalista w zakresie analizy biznesowej, wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem modeli,  projektowania systemów informatycznych oraz baz danych.

dr inż. Ryszard Świerczyński
  dr inż. Wojciech Thomas

Specjalista w zakresie infrastruktury serwerowej i sieciowej wspierającej wytwarzanie oprogramowania.

www linkedin

dr inż. Lech Tuzinkiewicz
dr inż. Anita Walkowiak

Ekspert w dziedzinie analizy biznesowej i systemowej oraz projektowania i zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania. Od wielu lat bierze czynny udział w projektach mających na celu wdrożenie metod analizy biznesowej oraz systemowej (ING Bank Śląski, Credit Agricole Bank Polski, Bank Zachodni WBK, Główny Urząd Statystyczny) oraz usprawnianie i ujednolicenie procesów biznesowych (Grupa Kapitałowa IMPEL). Prowadzi audyty projektów informatycznych i specjalistyczne szkolenia z obszaru analizy systemowej oraz notacji UML, SysML i OCL. Kierownik studiów podyplomowych “Analiza Biznesowa i Systemowa” w Politechnice Wrocławskiej. Wykładowca w ramach Studiów Podyplomowych „Analityk biznesowy – profesjonalista na styku IT i biznesu” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  dr inż. Artur Wilczek

Zainteresowania: Zagadnienia dotyczące projektowania i optymalizacji baz danych i hurtowni danych dotyczące specyfikacji i zapewnienia integralności danych, metryk złożoności i wydajności procesów integracji danych, przetwarzania strumieni danych i zdarzeń, wydajnych metod przetwarzania dużych zbiorów danych. Tematyka związana z uwzględnieniem ograniczeń temporalnych w projektowaniu baz danych i hurtowni danych.

Współpracownicy Katedry Inżynierii Oprogramowania

 

mgr inż. Maciej Małecki

Specjalista w zakresie wytwarzania oprogramowania webowego, w szczególności z wykorzystaniem technologii JEE oraz Angular. Specjalista w zakresie architektur systemów informatycznych. Doświadczenie zdobywał w firmach Volvo, Nokia Siemens Networks, a obecnie pracuje jako architekt oprogramowania w firmie Capgemini.
Prywatnie interesuje się zagadnieniami IoT, w szczególności opartymi na mikrokontrolerach AVR, a także historią mikrokomputerów.