Pracownia Bezpieczeństwa i Niezawodności Systemów Informatycznych

Tytuł/stopień, nazwisko i imię, stanowisko

 • dr hab. inż. Jóźwiak Ireneusz, prof. nadzw.
 • dr. inż. Chudzik Krzysztof, adiunkt dydaktyczny
 • dr inż. Kędziora Michał, asystent
 • dr inż. Mariański Aleksander, asystent
 • dr hab. inż. Martan Janusz, prof. nadzw.
 • dr inż. Szczepanik Michał, asystent

Niezawodność i bezpieczeństwo informatycznych systemów sieciowych, konstruowanie niezawodnych i bezpiecznych systemów informatycznych, w tym zastosowanie technologii kwantowych.

Obszary prac badawczych to:

 • metody poprawy bezpieczeństwa i niezawodności systemów sieciowych,
 • ochrona i bezpieczeństwo i odzyskiwanie danych danych w systemach informatycznych,
 • informatyka kryminalistyczna i śledcza,
 • bezpieczeństwo urządzeń mobilnych,
 • bezpieczeństwo platform e-learningowych,
 • niezawodność sprzętu i oprogramowania,
 • konstruowanie niezawodnych i bezpiecznych systemów informatycznych, w tym zastosowanie technologii kwantowych,
 • kryptografia kwantowa i metody statystyczne,
 • bezpieczeństwo, niezawodność i zastosowania technik i systemów inteligentnych,
 • diagnostyka i eksploatacja układów logicznych i urządzeń komputerowych,
 • metrologia systemów komputerowych,
 • metody analizy i modelowania struktur geometrycznych,
 • fraktalna i geometryczna analiza danych.