Pracownia Inżynierii Oprogramowania

Tytuł/stopień, nazwisko i imię, stanowisko

 • dr hab. inż. Madeyski Lech, Prof. nadzw.
 • dr inż. Dubielewicz Iwona, adiunkt dydaktyczny
 • dr inż. Fryźlewicz Zbigniew, adiunkt dydaktyczny
 • mgr inż. Gall Dariusz, asystent
 • dr inż. Gruber Jacek, st. wykładowca
 • dr inż. Hnatkowska Bogumiła, adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Huzar Zbigniew, prof. zw.
 • dr inż. Konieczny Dariusz, adiunkt
 • mgr inż. Piórkowska Natalia, asystent badawczo-dydaktyczny
 • dr inż. Spławski Zdzisław, docent
 • mgr Staszak Urszula, st. wykładowca
 • dr inż. Szpunar Zbigniew, docent
 • dr inż. Świerczyński Ryszard, adiunkt dydaktyczny
 • dr inż. Thomas Wojciech, st. wykładowca
 • dr inż. Tuzinkiewicz Lech, adiunkt
 • dr inż. Walkowiak Anita, asystent

Doktoranci:

 • mgr inż. Marcin Stachowiak
 • mgr inż. Tomasz Lewowski
 • mgr inż. Jarosław Hryszko
 • mgr inż. Marcin Kawalerowicz
 • mgr inż. Małgorzata Sadowska
 • mgr inż. Marek Sośnicki
 • mgr inż. Karolina Rączkowska

Zakres działalności
Pracownia Inżynierii Oprogramowania stawia sobie za cel prowadzenie badań naukowych, kształcenie kadry naukowej i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej inżynierii oprogramowania (oraz w dziedzinach pokrewnych) m.in. w obszarze: planowania, analizy, modelowania, projektowania, implementacji i utrzymania oprogramowania; metodyk zarządzania projektami oraz wytwarzania oprogramowania (od aplikacji korporacyjnych, webowych po aplikacje mobilne), w tym zwinnych metodyk (np. XP, Scrum, Kanban, Scrumban, Lean, Agile RUP), praktyk (np. Test-Driven Development, BDD, Pair Programming) i narzędzi wytwarzania oprogramowania (ang. agile methodologies, practices and tools) takich jak zintegrowane środowiska wytwarzania oprogramowania (np. IntelliJ IDEA), czy narzędzia do budowania oprogramowania (Maven, Gradle, Ant); oceny jakości oprogramowania oraz testów (np. z wykorzystaniem testowania mutacyjnego); testowania oprogramowania; automatycznego generowania testów; modelowania predykcyjnego w inżynierii oprogramowania (m.in. modele predykcji defektów oprogramowania) i eksploracji repozytoriów oprogramowania (np. wersjonowanych repozytoriów kodu, systemów zgłaszania błędów), w tym także oprogramowania otwartego (ang. open source), z wykorzystaniem metod analizy danych, uczenia maszynowego i metod statystycznych. W zakresie zainteresowań mieszczą się pomiary oprogramowania (ang. software measurement), metryki (ang. software metrics), badania empiryczne i eksperymenty w inżynierii oprogramowania (ang. empirical software engineering), inżynieria oprogramowania bazująca na dowodach empirycznych (ang. evidence-based software engineering), inżynieria oprogramowania bazująca na algorytmach poszukiwań optymalnych rozwiązań (ang. search-based software engineering), reprodukowalne badania naukowe (ang. reproducible research), odporne metody statystyczne, analizy i meta-analizy (w tym Bayesowskie) oraz teorie bazujące na danych empirycznych w inżynierii oprogramowania.

Laboratorium
Przy pracowni jest tworzone Laboratorium Inżynierii Oprogramowania. Krótka informacja na jego temat jest już na stronie Katedry (tutaj).

Dydaktyka
Specjalność na studiach II. stopnia na kierunku informatyka: Inżynieria Oprogramowania (IO). Przykładowe przedmioty w ramach specjalności IO to:

 • Zwinne wytwarzanie oprogramowania.
 • Technologie wspierające wytwarzanie oprogramowania.
 • Metody planowania i analizy eksperymentów.
 • Projekt badawczo-rozwojowy w inżynierii oprogramowania.
 • Analiza biznesowa i systemowa.
 • Projektowanie systemów informatycznych.
 • Projektowanie i implementacja systemów webowych.
 • Bezpieczeństwo systemów webowych i mobilnych.
 • Inżynieria pozyskiwania i ochrony wiedzy z danych i baz danych.
 • Paradygmaty programowania funkcyjnego i współbieżnego.
 • Przetwarzanie dużych zbiorów danych.
 • Zaawansowane systemy baz danych.

Prowadzenie kilku przedmiotów na studiach I. stopnia na kierunku informatyka (w j. pol. i ang.) np.:

 • Algorytmy i Struktury Danych.
 • Paradygmaty Programowania.
 • Podstawy Inżynierii Oprogramowania.
 • Projektowanie Oprogramowania.
 • Programowanie na platformie Windows Azure.
 • E-business Concepts and Technologies.

Koła naukowe

 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Inżynierii Oprogramowania SEnS (Software Engineering Society).
 • PIAST.NET skupiające entuzjastów technologii .NET.

Opis kół naukowych dostępny jest tutaj.